Kadry i płace


W zakresie kadr i płac świadczymy usługi naliczania wynagrodzeń, gromadzenia dokumentacji kadrowej oraz inne usługi związane z zasobami personalnymi. Mając na uwadze oczekiwania klienta, nasza firma dostosowuje zakres świadczonych usług do jego potrzeb. W ramach kadr i płac oferujemy naszym klientom w szczególności:  

  • naliczanie płac
  • kompletowanie dokumentacji kadrowej: kwestionariusze osobowe, ewidencje czasu pracy, wnioski urlopowe i inne
  • sporządzanie umów z pracownikami (umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło)
  • sporządzanie deklaracji zus
  • pit-11 dla pracowników
  • zaświadczenia o niezaleganiu

Nasi klienci mogą darzyć nas swoim zaufaniem, ponieważ zapewniamy pełną poufność danych związanych z ich firmą, w szczególności spraw związanych z płacami.


Kontakt:

tel. 32 278 63 92

tel. kom. 502 201 081

tel. kom. 501 507 227

e-mail: biuro@rotaxplus.pl


Biuro:

Woj. Śląskie 

41-800 Zabrze 

Plac Teatralny 10