Usługi Księgowe

 

  • Prowadzenie Pod. księgi przychodów i rozchodów, 
  • Prowadzenie ewidencjiprzychodów dla celów zryczałtowanego podatku,
  • Ewidencje środków trwałych i wyposażenia,
  • Prowadzenie rejestrów VAT oraz składanie deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych
  • przechowywanie dokumentów klienta objętych systemem rachunkowości
  • przygotowywanie okresowych raportów dla klientów (poniesione koszty, osiągnięte przychody i in.)
  • sporządzanie deklaracji na potrzeby sprawozdawczości statystycznej (GUS, NBP)


Kontakt:

tel. 32 278 63 92

tel. kom. 502 201 081

tel. kom. 501 507 227

e-mail: biuro@rotaxplus.pl


Biuro:

Woj. Śląskie 

41-800 Zabrze 

Plac Teatralny 10